Dnevni boravak je Centar za umjetnost Hammerson Hall kartica
Karta života Hammerson sali centra za umjetnost